Mustafa Gökçe Baydoğan

Dr. Öğr. Üyesi
 
Lisans, EM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2006;
Y. Lisans, EM, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2008;
Doktora, EM, Arizona State University, 2012.
Araştırma Alanları: 
İstatistik uygulamaları, Zaman serisi analizi, Parametrik olmayan istatistik, Büyük hacimli ve çok değişkenli verilerde veri madenciliği

Yayınlar

  1. A Bag-of-Features Framework to Classify Time Series, Baydogan, Mustafa Gokce, Runger George, and Tuv Eugene , IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Volume 35, p.2796-2802, (2013)