Export 1 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is B and Author is Yasarcan, Hakan  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Barlas, Y., and H. Yasarcan, "Bir Benzetim Modeli Üzerinde ÖSYS Sorunlarının Analizi", Cumhuriyetin 75. Yılında Üniversitelerimiz Sempozyumu (Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği): Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, pp. 83–112, 1999.