Export 1 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is B and Author is Barlas, Yaman  [Clear All Filters]
1999
Barlas, Y., and H. Yasarcan, "Bir Benzetim Modeli Üzerinde ÖSYS Sorunlarının Analizi", Cumhuriyetin 75. Yılında Üniversitelerimiz Sempozyumu (Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği): Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, pp. 83–112, 1999.