Mustafa Gökçe Baydoğan

IE 490 Veri Madenciliği

Kredi Bilgisi: 
3
Açıklama: 
This course will examine methods that proved to be useful in recognizing patterns and making predictions. We will review applications and provide an opportunity for hand-on experimentation with data mining algorithms. At the end of the course students will have developed an understanding of the strengths and limitations of popular methods to solve regression and classification problems in data mining.

Zaman Serilerinde Veri Madenciliği için Geliştirilmiş Topluluk Yöntemleri

Yönetici(ler): 
Kaynak: 
Başlama Tarihi: 
31/10/2014
Bitiş Tarihi: 
30/10/2017

IE 582 Veri Madenciliği için İstatistiksel Öğrenim

Açıklama: 
A survey course for topics from data mining and machine learning is presented. Advantages and disadvantages of methods are discussed.The emphasis of this course is on data models and concepts, rather than inference.
Önkoşul: 
Öğretim görevlisinin onayı.

IE 423 Kalite Kontrol

Kredi Bilgisi: 
(2+0+2) 3
Açıklama: 
Principles of quality control systems; process control concepts; specification and tolerances; process capability studies; control charts; acceptance sampling plans; cost aspects of quality decisions; quality improvement programs; quality information systems.
Önkoşul: 
IE 256 ya da eşdeğer.

IE 256 Endüstri Mühendisleri için İstatistik

Kredi Bilgisi: 
(3+0+0) 3
Açıklama: 
Örneklem ve örnekleme seçimi, verilerin düzenlenmesi ve analizi, merkezsel eğilim ölçülerin hesaplanması, dağılım ölçülerinin hesaplanması, noktasal tahmin edicilerin temel özelliklerinin incelenmesi, en büyük olabilirlik yönteminin incelenmesi ve uygulanması, güven aralıklarının kurulması, hipotez testleri, testin gücü ve P-değerinin hesaplanması, regresyon modellerinin incelenmesi, korelâsyon katsayısının önemliliğinin test edilmesi.
Önkoşul: 
IE 255 ya da eşdeğer.

IE 120 Endüstri Mühendisliği: Giriş ve Önbilgilendirme

Kredi Bilgisi: 
(3+1+0) 3
Açıklama: 
Endüstri mühendisliğine giriş ve yönlendirme: kavramlar ve yaklaşımlar; vaka çalışmaları ile süreç analizi ve modelleme; üretim ve hizmet sistemleri; temel veri analitiği; mühendislik etiği.
Subscribe to RSS - Mustafa Gökçe Baydoğan