4 sonucu aktar:
Yazar Başlık [ Tür(Desc)] Yıl
Süzgeçler: First Letter Of Title: T and Yazar is Mahmut Ekşioğlu  [Clear All Filters]
Book Chapter
Ekşioğlu, M., "Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Genel Durumu, Öneriler ve Sistem Yaklaşımı", Ge-li-yo-rum Diyen Facia: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, pp. 165–181, 2015.
Journal Article
Islam, A., and M. Ekşioğlu, "A Tabu Search Approach for the Single Machine Mean Tardiness Problem", Journal of the Operational Research Society, vol. 48, no. 7: Operational Research Society, pp. 751–755, 1997.